Organitza:

logo-parc.jpgEncontre
"Cerdanyola Xarxa de Valor Compartit"

El Programa Cerdanyola Connecta és una iniciativa de l'Ajuntament Cerdanyola, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que té els següents objectius:

• Potenciar la interrelació del teixit productiu mitjançant una xarxa relacional d'empreses locals i associacions d'empresaris per tal d'aprofitar les oportunitats del territori i disminuir les febleses d'un teixit empresarial molt dispers i poc relacionat.
• Impulsar una xarxa relacional de col·laboració empresarial entre les pimes i les entitats científico-acadèmiques del territori, per generar accions de cooperació i acció conjuntes d'innovació.
• Fomentar la cultura col·laborativa i particularment la cooperació empresarial, especialment per a pimes i micropimes.
• Incentivar la interrelació entre els agents socio-econòmics locals.
• Augmentar les oportunitats de consolidació, creixement i manteniment en el territori del teixit productiu, mitjançant la detecció de noves oportunitats i àrees de desenvolupament conjunt.

Per dur-la a terme s'ha previst realitzar les següents activitats:

Programes de suport a l'empresa

Realització de tres jornades pensades per què empresaris, directius i emprenedors coneguin de primera ma els principals agents socioeconòmics (i els seus respresentants) que presten serveis al nostre territori...

• Dimecres 13 de març: Creació, consolidació i internacionalització de l'empresa. [+info]
• Divendres 15 de març: Finançament , innovació i transferència de coneixement. [+info]
• Dimarts 26 de març: Col·laboració empresarial i bones pràctiques. [+info]

Encontre empresarial "Cerdanyola Xarxa de Valor Compartit":

Dia: divendres 22 de març de 2013 (09:00 - 14:00 h)
Lloc: Edifici del Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès.
Participants: empreses, emprenedors, centres tecnològics, universitats, associacions empresarials i entitats vinculades al territori. [Veure relació d'inscrits]
Descripció: Els encontres bilaterals són reunions de 15 minuts com a màxim, programades entre empreses, entitats i/o grups de recerca afins que es fixen atenent a les preferències expressades per les parts. A més de les reunions individuals, els inscrits trobaran espais de networking que les permetran interactuar amb la resta de participants.
Objectius:

o Augmentar les possibilitats de generar negoci.
o Ampliar els teus contactes empresarials.
o Consultar ofertes i demandes entre diferents entitats.
o Establir un primer contacte entre entitats amb opcions de poder treballar conjuntament.
o Definir les bases per a una futura col·laboració.
o Ampliar el mercat i les possibilitats de negoci.
o Generar contactes amb entitats tecnològiques, universitàries i d'investigació.

Fases i terminis:

o Per participar cal que les entitats complementin i retornin al PTV el formulari d'inscripció (límit: 15 de març)
o Cada tres dies s'enviarà l'últim llistat d'inscrits. El darrer enviament serà el 15 de març.
o Els inscrits hauran de facilitar, abans del 19 de març, la selecció d'entitats amb les que desitjarien reunir-se.

Inscripcions: Cal complimentar i retornar al PTV el formulari d'inscripció abans del 15 de març de 2013.

Col·laboren:

logo-parc.jpg

logotipPRUABvertical.jpgCTT UPCPIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya


PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya


PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya