Organitza:

logo-parc.jpg


Jornades Programes de suport a l'empresa
"Creació, consolidació i internacionalització de l'empresa"

Presentació: El Programa Cerdanyola Connecta és una iniciativa de l'Ajuntament Cerdanyola, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que té els següents objectius:

• Potenciar la interrelació del teixit productiu mitjançant una xarxa relacional d'empreses locals i associacions d'empresaris per tal d'aprofitar les oportunitats del territori i disminuir les febleses d'un teixit empresarial molt dispers i poc relacionat.
• Impulsar una xarxa relacional de col·laboració empresarial entre les pimes i les entitats científico-acadèmiques del territori, per generar accions de cooperació i acció conjuntes d'innovació.
• Fomentar la cultura col·laborativa i particularment la cooperació empresarial, especialment per a pimes i micropimes.
• Incentivar la interrelació entre els agents socio-econòmics locals.
• Augmentar les oportunitats de consolidació, creixement i manteniment en el territori del teixit productiu, mitjançant la detecció de noves oportunitats i àrees de desenvolupament conjunt.

Per assolir-los s'ha previst realitzar dues activitats complementàries:

• Realització de tres jornades pensades per què empresaris, directius i emprenedors coneguin de primera ma els principals agents socioeconòmics (i els seus respresentants) que presten serveis al nostre territori...

• Realització d'un encontre empresarial, que tindrá lloc el divendres 22 de març de 2013 a l'edifici del Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès. [+info]

Programa:

10:00 Mòdul Creació d'empreses

• Serveis de suport a l'emprenedor del SMO, Empresa i Promoció econòmica (Ajuntament de Cerdanyola). Sra. Isabel Olivares, Tècnica d'Assessorament a Nous Emprenedors
• Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Sr. Guillem Perdrix, director.
• El Programa de suport a la creació d'EBTs del PTV. Xavier Garriga, Adjunt a direcció del Parc Tecnològic del Vallès
• El Programa Market Assessment d'ACC10-EADA. Sr. Manuel marin, Director el Centre d'Emprenedors.
• Taura rodona / Precs i preguntes

11:30 M˛dul Consolidaciˇ d'empreses

• Serveis de suport a l'empresa del SMO, Empresa i Promoció econòmica (Ajuntament de Cerdanyola). Sr. Juli Mitjans, tècnic d'assessorament empresarial.
• Serveis de suport a l'empresa d'ACC10, Agència de Suport a l'Empresa Catalana. Sr. Javier Elizondo, Cap d'Assessorament Empresarial.
• Serveis de la Cambra de Comerç de Sabadell. Sr. Manel Amado. Cap d'Assessoria de Comerç Interior.
• Pimec: Sra. Ana Isabel Pérez, Consultora Financiera
• Taura rodona / Precs i preguntes

12:45 M˛dul Internacionalitzaciˇ 

• Serveis de suport a la internacionalització d'ACC10, Agència de Suport a l'Empresa Catalana. Sr. Javier Elizondo, Cap d'Assessorament Empresarial
• ICEX / Direcció Territorial de Comerç.
• El Pla d'Acció internacional de la Cambra de Sabadell. Sr. Joan Valls. Director àrea d'assessoria, promoció i formació.
• Pimec. Sra. Montse Castro, Cordinadora del programa country manager.
• Taura rodona / Precs i preguntes

13:55 Cloenda

Dia i hora: dimecres 13 de març de 2013 (10:00 - 14:00 h)

Lloc: Edifici del Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès.

Inscripcions: L'assistŔncia Ús gratu´ta. Les places sˇn limitades. Es requereix inscripciˇ prŔvia.

Col·laboren:

logo-parc.jpg
logotipPRUABvertical.jpgCTT UPC
PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya


PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya