3 de juny de 2008

Jornada "PIMESTIC per a empreses: instruments de recolzament"
 

Formulari d'inscripció 
Nom
Raó Social
Càrrec
Adreça
Codi Postal
Població
Província
País
Telèfon
Fax
E-mail
URL
Observacions
 

Les dades de caràcter personal proporcionades seran tractades per Parc Tecnològic de Vallés, S.A. situat a Cerdanyola del Vallès amb la finalitat de gestionar la inscripció i assistència al present acte així com d’informar-vos via e-mail dels futurs actes que s’organitzin al Parc. A aquesta informació accediran els treballadors de Parc Tecnològic del Vallès, S.A. encarregats de l’organització dels distints esdeveniments. Es farà una còpia en paper de la relació d’assistents que serà lliurada a cadascun dels participants a l'acte. Cal que ompliu tots els camps del formulari per poder tramitar correctament la sol·licitud d’inscripció, en cas contrari no es podrà formalitzar. En virtud de la LO 15/1999, de 13 de desembrede Protecció de Dades de Caràcter Personal podeu exercir, en qualsevol moment, el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos a parc@ptv.es