Les jornades
del PTV


Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el supercomputador Marenostrum3: aplicacions pel mon de l'empresa

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC) presenta el supercomputador Marenostrum3 i les aplicacions de supercomputació per al món de l'empresa. El Supercomputador MareNostrum 3, és un dels supercomputadors més potents d'Europa i del món dedicat als serveis de càlcul i simulació,  i posa a disposició la seva capacitat de supercomputació a la comunitat científica i tècnica del país.

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación ha permès situar a Espanya en una posició privilegiada en l’àmbit de la supercomputació a nivell europeu i, a més a més, aplicar els resultats obtinguts al sector industrial.

Durant la sessió,  exclusiva per a professionals de diversos sectors empresarials, es mostraran exemples d’aplicació de la supercomputació en l’entorn industrial (simulació aerodinàmica, simulació dinàmica de fluids, simulació multi paràmetres físics), sector energètic (simulació parcs eòlics i explotació del sub-sol), sector biomèdic (seqüenciació i anàlisis de patrons), entre d’altres.

MareNostrum 3 és la tercera generació del MareNostrum i és una potentíssima eina a disposició de la recerca i innovació de les empreses per ajudar-les en la seva competitivitat internacional. Des de la seva fundació, l'any 2004, fins avui, han estat més de 3.000 projectes de recerca que s'han simulat en el MareNostrum, en tots els camps de la ciència i la tecnologia.

El programa previst és:

• Introducció al Barcelona Supercomputing Center: Josep Mompín Poblet Col.laborador del Barcelona Supercomputing Center
• Introducció al MareNostrum3: Oriol Riu, BSC, Marenostrum Visits Manager
• Aplicacions de la supercomputació a l'entorn empresarial: Anna Escoda, BSC Technology Transfer Manager
• Presentació dels principals projectes de recerca del BSC: Mario Macias, PhD BSC Computer Science Department


Dia i hora

Dimarts 28 d'abril de 2015, de 09.30h a 11.30h.

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.


Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores