Les jornades
del PTV


Programes i serveis de suport d'ACCIÓ a emprenedors i empreses industrials
o de serveis avançats

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 32 oficines arreu del món.

ACCIÓ ofereix línies d'ajut i finançament a empreses i entitats per tal de donar suport a projectes d'innovació, internacionalització i inversió a Catalunya. També ofereix programes de pràctiques a joves recent titulats per completar la seva formació pràctica a l'exterior. A més, ACCIÓ facilita l'accés a finançament privat a través de la xarxa d'inversors privats, el fons de capital risc o el mercat alternatiu borsari.

En aquesta jornada es vol presentar 3 programes de suport per fomentar la innovació i el creixement de les empreses catalanes:

El "programa "Expansiona't" és un programa subvencionat i orientat a incrementar els resultats de l'empresa. L'objectiu del programa és el d'afavorir el creixement de la petita i mitjana empresa (pime) mitjançant l'assessorament expert i l'acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de l'empresa perquè professionalitzi la seva gestió, innovi, esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats de facturació, d'exportació i de nombre de treballadors. El programa també ajuda a potenciar els canals digitals com a via necessària per trobar nous mercats i clients i ofereix assessoria per estructurar financerament el pla de creixement i cercar fonts de finançament tradicionals o alternatives.

El programa de "Bons Tecnològics 2014" (Tecnobons) pretén  incentivar la realització de projectes d’innovació amb subvencins a fons perdut en forma de bons bescanviables per serveis tecnològics. D’aquesta manera, a través d’un procés ràpid, àgil i flexible, les empreses poden rebre fins a 3.000 € d’ajut per contractar serveis tecnològics a través de proveïdors de tecnologia diferencial. Amb aquesta iniciativa, adreçada a empreses d’entre 6 i 49 treballadors i establiment operatiu a Catalunya es volen incentivar les primeres col•laboracions entre empreses i centres proveïdors de tecnologia diferencial així com promoure la realització de petits projectes tecnològics.

ACCIÓ, dins del marc de Catalunya Emprèn, i a través del "Programa d“Emprenedoria Corporativa” té l’objectiu d’impulsar i donar suport al desenvolupament de nous projectes empresarials que sorgeixin com a conseqüència de la cerca de sinèrgies entre empreses grans i emprenedors, start-ups, EBTs o pimes. El programa té la funció de propiciar les condicions per aconseguir la connexió entre les empreses que presenten reptes d’innovació oberta i els investigadors, emprenedors, start-ups, EBTs o pimes que estiguin treballant en projectes que puguin donar resposta als reptes definits.

El programa va dirigit a:

  • Empreses grans i mitjanes, que estiguin treballant en dinàmiques d'innovació, que vulguin llençar reptes al mercat i tinguin la capacitat i la voluntat d'invertir en projectes que hi puguin donar resposta.

  • Investigadors, emprenedors, startups i pimes, amb projectes innovadors, que vulguin crear i/o fer créixer la seva empresa.

El programa previst és:

  • 09.30h Benvinguda
  • 09.45h Programa "Expansiona't . Sr. Javier Elizondo, cap de Creixement Empresarial - Unitat de Creixement Empresarial.
  • 10.15h Programa d'Emprenedoria Corporativa. Sr. Jesús Murillo, gerent emprenedoria corporativa – Catalunya Emprèn
  • 10.45h Programa de Bons Tecnològics. Sr. Alvaro Tapia, director de projectes - Unitat d'Innovació Empresarial
  • 11.15: Fi de la sessió general

Un cop feta l'exposició general, existeix la possibilitat de mantenir reunions personalitzades per comentar propostes de projectes de les persones / entitats assistents a l'acte. Per a sol.licitar aquesta reunió individual amb els tècnics d'ACCIÓ s'ha d'enviar un correu electrònic a l'adreça ptvirtual@ptv.es indicant a l'assumpte "Entrevista ACCIÓ - Interés en el 'nom del programa?'"

 

Dia i hora

Dilmarts 4 de novembre de 2014, de 09:30 a 13:00h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.


Si desea recibir más información sobre estas jornadas, aaí como de otras noticias y eventos relacionados con la Ciencia y la Tecnología, subscrívase en PTV Info
Entidades colaboradoras