Les jornades
del PTV


Aspectes claus per la implantació juridica
i econòmica a l'exterior

La internacionalització de l'empresa és un fet ineludible a dia d'avui, i el procés no es subscriu només a l'exportació sinó que, freqüentment, la necessitat d'una aproximació i coneixement local, moltes vegades en mercats llunyans, han portat a la implantació exterior a coexistir amb l'exportació, i en molts casos a ser l'única alternativa raonable.

Quan les exigències del mercat, o la necessitat de l'ampliació d'aquest, ens obliguen a implantar-nos a l'exterior, hi ha molts aspectes clau a tenir en compte a l'hora de prendre decisions. Qüestions com si disposem dels recursos humans i econòmics necessaris, les solucions alternatives que tenim, quin tipus d'implantació és la millor en cada cas i de què pot dependre la forma que escollim, quines implicacions fiscals i financeres tenim o bé quins són els aspectes que hem de controlar durant i una vegada hem realitzat el procés d'implantació, són alguns dels temes que es tractaran en la ponència.

La xerrada abordarà alguns conceptes teòrics, però a la vegada exposarà algunes opinions basades en una àmplia experiència en la implantació de filials internacionals.

El programa previst és:

• Per on es comença - consideracions generals.
• Quina forma d'implantació a l'exterior escollim?

o variables que poden influir en el canal de distribució a l'exterior
 comercialització de productes
 comercialització de serveis
o possibilitats legals d'implantació –algunes opinions

• Ens implantem.

o l'elecció de la forma jurídica i l'execució de la seva constitució
o la relació econòmica i monetària entre casa matriu i filial
o el pla financer
o què i com cal controlar quan ens hem implantat
o quines són les exigències fiscals per la casa matriu

• Síntesi.

 

Dia i hora

Dimarts 25 de novembre de 2014, de 16:00 a 18:00h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Ponent

Sr. Jordi Galceran, Managing Director d'ISSIFC.

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores