Les jornades
del PTV


Línies de finançament i programes de suport per a pimes i emprenedors de l'ICF i Avalis

L’Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera, fundada l’any 1985, dependent de la Generalitat de Catalunya. El principal objectiu de l’entitat és impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial amb seu a Catalunya, principalment pimes, actuant com a complement del sector financer privat.

L’Institut té a disposició de les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament empresarial, centrats en l’activitat de préstecs i avals i en l’activitat de capital risc.

Avalis de Catalunya, SGR, és una Societat de Garantia Recíproca constituïda en el 2003 gràcies al impuls de la Generalitat de Catalunya i la col•laboració de tot el sector financer català, bancs i caixes d'àmbit nacional que actuen a Catalunya, cambres, patronals més representatives, associacions, etc., que van entrar a formar part del capital de la societat com socis protectors. La missió d'Avalis és procurar l'accés al crèdit a pimes i autònoms a través de la prestació d'avals a entitats financeres o organismes oficials i facilitar l'accés a nous mercats internacionals mitjançant la prestació d'avals tècnics de licitació i econòmics a clients i proveïdors.

El programa previst és:

• Benvinguda
• Línies i programes de l'Institut Català de Finances. Sr. Marc Lloveras, director d'IFEM, Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (Grup ICF)
• Línies i programes d'Avalis de Catalunya, SGR. Sra. Neus Suriol Bernadas, responsable Àrea Comercial d'Avalis.

 

Dia i hora

Dimecres 9 de juliol de 2014, de 12:30 a 14:00h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.


Si desea recibir más información sobre estas jornadas, aaí como de otras noticias y eventos relacionados con la Ciencia y la Tecnología, subscrívase en PTV Info
Entidades colaboradoras