Les jornades
del PTV


La directiva europea d'emissions industrials

La Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre, sobre emissions industrials (DEI), que substitueix a la Directiva 2008/1/CE de prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC), estableix importants canvis normatius que han requerit l'adaptació de la normativa estatal, i requeriran una posterior adequació de l'autonòmica.

Amb la implementació de la DEI adquireixen una especial importància els documents BREF (documents de referència tècnica per sectors), dels quuals emanaran les decisions comunitàries sobre les conclusions de les Millors Tècniques Disponibles (MTD), que hauran de servir per fixar les condicions a les autoritzacions ambientals, i en particular la prescripció dels valors límit d'emissió.

El PTV, amb la col·laboració de la DG de Qualitat Ambiental, organitza una reunió informativa, amb el objectiu d'analitzar de manera pràctica la afectació per a les empreses.

El programa previst és:

• Aplicació de la Directiva d'Emissions Industrials (DEI) a Catalunya: Actualització de les autoritzacions ambientals dels establiments DEI i incorporació dels requisits d'inspecció ambiental. Sr. Pere Poblet i Tous, subdirector general d'Intervenció i Qualificació Ambiental

• Aplicació de la Directiva d'Emissions Industrials (DEI) a Catalunya: Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD). Sr. Albert Avellaneda, cap de la Secció de les Millors Tècniques Disponibles

• Preguntes. Col·loqui.

 

Dia i hora

Dilluns 10 de març de 2014, d'12:30 a 14:00h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores