Les jornades
del PTV


TWI, Training Within Industry:
el vessant humà de Lean

¿Està introduint millores en el sistema de producció de la seva empresa? 5S, Estandardització, JIT, SMED, Kanban, TPM, Kaizen - Millora continua, ...?

A més a més de les eines Lean, si volem obtenir resultats que durin, necessitem desenvolupar a les persones que les implanten.

¿Quina es la millor estratègia per desenvolupar al personal de planta? ¿Com mantenir els estàndards de treball? ¿Com incrementar la seguretat, la qualitat, la productivitat? ¿Com reduir el temps de formació i adaptació al lloc? ¿Com aconseguir la participació i la col·laboració dels operaris en la millora?

Durant la jornada veurem com podem crear una estratègia que ens permeti transferir coneixements, fer que els nous coneixements es traslladin als comportaments diaris dels treballadors, que els estàndards arribin a les tasques dels operaris en el lloc de treball. Veurem exemples d'empreses que han basat la seva estratègia de desenvolupament de personal en el Programa TWI.

El programa TWI forma part de Toyota Production System. Amb l'enfocament de "learn by doing" - "aprendre fent", ensenya habilitats essencials per al personal de tot tipus d'empreses, industrials i de serveis.

Per tenir èxit cal desenvolupar uns equips humans que siguin capaços de portar endavant els canvis desitjats per l'empresa.

Aquesta jornada està adreçada a gerents, directors de planta, directors de producció, directors de RRHH, responsables de millora continua, responsables de Lean, responsables de formació i d'altres persones relacionades amb la millora continua i el desenvolupament del personal dins les organitzacions.

El programa previst és:

• Benvinguda i presentació.
• El vessant humà de Lean

o Els reptes en l'implantació de Lean
o Un sistema humà que suporti Lean
o Les figures clau pel canvi
o Training Within Industry i el desenvolupament d'habilitats essencials
o Exemples

• Torn de preguntes

 

Dia i hora

Dimarts 12 de novembre de 2013, d'09:30 a 11:30h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Ponent

Sra. Agata Pawlukojc, Instructora del programa TWI y directora de Consulting 4 Work, Global Partner de TWI Institute.

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores