Les jornades
del PTV


Justificació econòmica de subvencions i ajuts públics en el camp de l'R+D+i

Les activitats adreçades al foment de l'R+D+i són un dels pilars de l'Estratègia Europea 2020, que té com a objectiu la millora de l'actual conjuntura a través del creixement, per tal de garantir un futur de benestar econòmic i social. Tot i així, existeixen barreres pel desenvolupament de projectes d'R+D+i per part de les empreses, principalment les relacionades amb el seu finançament.

Mitjançant els diferents organismes públics -a nivell autonòmic, estatal i europeu-, s'ha fet un esforç per tal de promoure aquestes activitats amb múltiples programes de suport que faciliten el finançament dels projectes.

Aquesta jornada versarà sobre els aspectes pràctics de la justificació econòmica dels principals programes de suport a l'R+D+i, donant a conèixer els aspectes generals dels ajuts públics i les peculiaritats a tenir en copte a l'hora de realitzar la seva justificació econòmica.

El programa previst és:

• Aspectes legals y econòmics del ajuts i les subvencions.

o Normativa reguladora.
o Obligacions del beneficiaris de les subvencions
o Despeses subvencionables/no subvencionables
o Revocació, infraccions i sancions.

• Aspectes claus a l'hora de realitzar la justificació econòmica.

o Memòria econòmica.
o Despeses directes/indirectes.
o Altres qüestions generals.

• Exemple de justificació


Dia i hora

Dilluns 25 de febrer de 2013, de 16:00 a 18:00h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Ponents

Srs. Francisco Hidalgo (Soci-Auditor), Pere Cortés (Auditor Sènior) i José Carlos Jiménez (Auditor Sènior) de Goldwater & Partners, SL

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores