Les jornades
del PTV


Els incentius fiscals per activitats d’R+D+I. Novetats 2012

Les deduccions fiscals es mantenen com un dels principals incentius per activitats d’R+D+I. Tot i que les bonificacions a les quotes de la seguretat social per a personal dedicat a R+D+I han desaparegut recentment.

L’objectiu de la jornada és dotar als assistents de coneixements bàsics sobre:

  • Qui pot aplicar aquesta deducció.

  • Com identificar les activitats deduïbles.

  • Aspectes a tenir en compte al calcular la deducció.

  • Com documentar les activitats deduïbles.

  • Procés per sol·licitar els informes motivats al Ministeri d’Indústria.

I s’informarà del Servei del PTV de Deduccions Fiscals Express, dissenyat en col·laboració amb Europainnova.

La jornada s’adreça a gestors de la Innovació (empresaris, directors d’R+D, directors tècnics, tècnics de qualitat, tècnics d’Innovació...) interessats en conèixer els mecanismes per facilitar el finançament dels projectes d’R+D+I a través de les deduccions fiscals a l’Impost de Societats. També als financers i administratius responsables de la gestió financera dels projectes.

El programa previst és:

  • Novetats 2012 en matèria d’incentius fiscals per activitats de R+D+IT

  • Beneficiaris, activitats i quantitats deduïbles

  • La documentació de les activitats deduïbles i els informes motivats

  • El servei del PTV de deduccions Fiscals Express

Dia i hora

Dimarts 13 de novembre de 2012, de 12:00 a 13:30h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Ponents

Sra. Silvia Gironés,  directora d'EuropaInnova 
Sr. Xavier Garriga, adjunt a direcció del Parc Tecnològic del Vallès

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores