Les jornades
del PTV


"Retribució de directius. Exempció per treballs realitzats a l’estranger"

El darrer increment de tipus en l’Impost sobre la Renta de las Persones Físiques fa necessari optimitzar fiscalment las retribucions del treball. L’actuació dels directius en les empreses resulta transcendent en l’administració i gestió de les mateixes, la retribució dels mateixos amb l’objectiu de retenir y atraure el talent requereix generositat i intel·ligència.

En la sessió relativa a Retribució de directius es farà un repàs a les possibilitats que existeixen d’optimitzar fiscalment la tributació dels directius mitjançant les diferents alternatives que permet la normativa fiscal. Es donaran idees útils de cara a comprendre, i en el seu cas fins i tot administrar, el fenomen de las retribucions directives. Tanmateix, s’analitzaran els últims pronunciaments de la Direcció General de Tributs i jurisprudencials relatius a las retribucions en espècie, les stock options i els rendiments irregulars.

El programa previst és:

  • Introducció

  • Retribucions en espècie

  • Retribucions irregulars. Stock Options

  • Treballadors desplaçats a l’estranger

  • Treballadors estrangers a Espanya

Dia i hora

Dimarts 15 de maig de 2012, de 11:30 a 13:30h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Ponents

Sr. Jaime Seguí, advocat de BDO Abogados
(www.bdo.es)

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores