Les jornades
del PTV


El Decret 82/2010 de la Generalitat sobre els plans d’autoprotecció a les empreses

Aquesta jornada te com a objectiu donar a conèixer i comprendre el grau d'afectació del Decret 82/2010 en el conjunt d'empreses afectades de Catalunya. Està adreçada a tots els professionals i empresaris afectats per la nova legislació autonòmica.

Podeu comprovar si sou una empresa afectada consultant el catàleg d'activitats i centres amb obligació d'autoprotecció.

L'objectiu d'aquest Decret és regular les actuacions destinades a assegurar l'aplicació de mesures d'autoprotecció a les empreses, les entitats i els organismes que realitzen activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públiques i privades, que puguin resultar afectades de manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter.

El programa previst és el següent:

  • Recepció dels assistents i lliurament de documentació.

  • Presentació de la jornada.

  • El Decret 82/2010 sobre l'autoprotecció de les activitats: generalitats del Decret, terminis i obligacions, tècnics competents.

  • Aplicació Hermes: El registre electrònic de plans d'Autoprotecció. Aspectes generals, funcionament.

  • Casos pràctics, metodologia de treball.

  • Precs i preguntes.

Dia i hora

Dilluns 14 de maig de 2012, de 17:00 a 19:00h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Ponents

Sr. Joan Gracia Forcades. Responsable de Plans d'Autoprotecció de la Direcció General de Protecció Civil (www.proteccioncivil.org)
Sr. Miguel Ángel González, Coordinador Tècnic d'ASEM Prevención (www.asemvc.es)

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores