"Línies de suport a l'empresa catalana: ACC1Ó, ICF & Avalis"

L'objectiu de la jornada és donar a conèixer de primera mà els principals programes i línies de suport que la Generalitat de Catalunya té o pensa posar a disposició de les empreses del país.

ACC1Ó, l'agència de suport per a la competitivitat de l'empresa catalana, presentarà els ajuts 2011 per afavorir la internacionalització -des de la fase d'iniciació, fins a la d'expansió i a la de consolidació-, la innovació i la recerca i els adreçats a la millora de la gestió i el canvi estratègic que permetin el creixement empresarial.

L’Institut Català de Finances és l’entitat de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya. La seva oferta de productes complementa l’aportació de bancs i caixes, i finança principalment inversions empresarials amb crèdits a llarg termini i amb fons de capital risc. Diverses línies de finançament s’adrecen a incentivar polítiques concretes, com ara la innovació, i disposen així de condicions econòmiques preferents.

Finalment, AVALIS de Catalunya, SGR informarà de les seves actuacions pensades per resoldre una de les principals problemàtiques que les empreses tenen a l'actualitat: la mancança de garanties per poder-se presentar als programes d'ajut públic i/o per finançar nous projectes que requereixen finançament bancari.

El programa de la jornada és:

  • Benvinguda
  • Els programes de suport d'Avalis de Catalunya, SGR.
  • Els programes de suport de l'Institut Català de Finances.
  • Els programes de suport d'ACC1Ó  a la internacionalització, a la innovació i a la gestió i estratègia empresarial.
  • Precs i preguntes.

Dia i hora

Dijous 30 de juny de 2011, de 12:00 a 14:00h

Lloc

Centre d'Empreses del Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Ponents

Sr. Joaquim Silvestre, Director d'Operacions d'Avalis de Catalunya (www.avalis-sgr.com)

Sra. Lourdes Ridameya Ametller, Cap de Promoció de l'Institut Català de Finances (www.icf.cat)

Sr. Jordi Castells, Cap d'Informació i Orientació d'ACC1Ó

(www.acc10.cat)

Inscripcions

La assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.


Si desea recibir más información sobre estas jornadas, así como de otras noticias y eventos relacionados con la Ciencia y la Tecnología, suscríbase a PTV Info
Entitats col·laboradores