Les jornades
del PTV


"Pot una Fundació ajudar a pagar menys impostos? Aplicació en l'àmbit d'R+D+i"

La jornada analitzarà des d'un punt de vista pràctic el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i els incentius fiscals al mecenatge.

Durant la mateixa s'estudiaran les diferents alternatives per a l'exercici d'activitats, per part de fundacions que persegueixin finalitats d'interès general, i la problemàtica que des de l'àmbit tributari es pot donar en elles, així com en les empreses que col·laboren amb aquelles.

A tal fi es farà un repàs breu i concís de la normativa aplicable i dels últims pronunciaments de la jurisprudència i de la doctrina emanada d'Hisenda.  La finalitat és posar de rellevància les possibilitats que tenen les fundacions per a la consecució dels objectius, per a l'empresa i la societat, i de l'estalvi en impostos, que pot suposar per a l'empresari la utilització adequada d'aquestes institucions.

Programa:

  • El règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives. Especial incidència en les fundacions 
  • Incentius fiscals al mecenatge
  • Règim fiscal d'altres formes de mecenatge
  • Exemples pràctics d'estímul fiscal.

Dia i hora

Dilluns 9 de maig de 2011, de 12:00 a 14:00h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Ponents

Sr. Leonardo Cárdenas Armesto, advocat i asesor-fiscal del despatx AGM-Abogados
(www.agmabogados.com)
Sra. Núria Nolla, Advocada de R&A, Ramos & Arroyo
Abogados (www.rya.es) 

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores