Les jornades
del PTV


"La política de RSE com a avantatge competitiu, font de beneficis i incrementadora de la reputació empresarial. Aplicació a empreses i sectors tecnològics"

Cada cop més, la capacitat de les empreses de generar negoci està vinculada en la seva implicació a la societat  amb unes polítiques clares i duradores de responsabilitat social.

Així, als darrers anys, la responsabilitat social de l’empresa (RSE) ha passat a ocupar un lloc preeminent en les agendes econòmica, política i social. La implementació d’un Pla de Responsabilitat Social, i la seva assumpció com un dels trets d’identitat de la companyia, no és una exclusiva de les grans corporacions ni, necessàriament, requereix una gran inversió. Alhora, permet a les empreses posicionar-se en una situació d’avantatge front les seves competidores.

D’altra banda, els sectors tecnològicament més avançats sovint són percebuts com organitzacions amb un perfil poc humanitzat i al marge de la societat. En aquest sentit, un Pla de Responsabilitat Social realista, ben estructurat i amb voluntat de permanència, representa una oportunitat única per desterrar els vells clixés i presentar les empreses tecnològiques perfectament integrades dins del entorn social en el qual desenvolupa la seva activitat .

El contingut de la jornada serà:

  • Què és la RSE i quins són els seus límits.
  • La RSE no és exclusiva de les grans corporacions.
  • La RSE com a eina de gestió i de comunicació.
  • Com integrar la RSE a  l’estratègia de l’empresa.
  • Models de RSE.
  • Casos d’èxit de polítiques de RSE. Exemples.
 

Dia i hora

Dimarts 7 de juny de 2011, de 17:00 a 19:00h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Ponents

Sr. Agustí de Uribe-Salazar, president, i Sr. Jordi Pascual, consultor Senior de Gabinet Uribe.
(www.gabineteuribe.es)

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores