Les jornades
del PTV


"Pot delinquir una empresa?
La reforma del codi penal"

“La Llei Orgànica 5/2010 de 22 de juny, per la que es reforma el Codi Penal, que entrà en vigor el 24 de desembre de 2010, introdueix per primera vegada en l’ordenament jurídic espanyol la figura de la responsabilitat penal de la persona jurídica. Així mateix, la nova Llei introdueix nous delictes i modifica alguns ja existents en matèria patrimonial, socioeconòmica, laboral, mediambiental, urbanística o contra l’Administració Pública. El nou sistema de responsabilitat penal de l’empresa s’estableix al marge de la responsabilitat penal que pot correspondre, en algun cas, als representants legals o administradors de l’empresa, i estableix penes per a les empreses que van des de la multa econòmica fins la dissolució de la persona jurídica, passant per la suspensió d’activitats, la clausura dels locals, la prohibició de realitzar activitats, la inhabilitació administrativa o la intervenció judicial.

Aquesta reforma ha plantejat la necessitat per part de les empreses d’establir mesures de prevenció i detecció de delictes per tal d’evitar el risc, no només econòmic sinó també reputacional, ocasionat per una possible imputació delictiva de la companyia.

Aquesta jornada pretén donar a conèixer les principals novetats introduïdes per la reforma del Codi Penal i les importants implicacions que comporta per a les empreses, així com les possibles mesures de prevenció a aplicar per evitar o disminuir la possible responsabilitat penal de les empreses.”

El programa previst és:

- Principals novetats de la Reforma del Codi Penal (LO 5/2010):
     - Aspectes generales de la Reforma
     - Noves figures delictives en l’àmbit empresarial
     - Modificació de delictes ja existents
- La responsabilitat penal de les Persones Jurídiques
     - Vies d’imputació
     - Atenuants
     - Penes
- Els Programes de Prevenció de Delictes (Criminal Risk Prevention) 

 

Dia i hora

Dilluns 23 de maig de 2011, de 10:00 a 12:00h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies. Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Ponents

Sra. Mª del Mar Verdet, Gerent de Dret Mercantil a BDO Advocats (www.bdo.es)

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.

Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores