Les jornades
del PTV

 

"Programa d'Acords Voluntaris. Novetats
en el règim del comerç de drets d'emissió"

Durant la jornada es presentarà el Nou Programa d’Acords Voluntaris de reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Es tracta d'un compromís voluntari, per a les empreses, de fer el seguiment de les seves emissions i establir mesures que contribueixin a la reducció de les mateixes, més enllà del que els obliga la normativa.

La promoció dels acords voluntaris és un instrument clau dins del ventall de totes les polítiques públiques de canvi climàtic. Seguint les experiències en diferents països europeus, s'ha constatat que aquests acords empresa-administració són una molt bona eina per avançar en el camí cap a la sostenibilitat.

En aquest sentit en el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008–2012 s'estableixen accions per a l'impuls i suport a l'establiment d'acords voluntaris de mitigació, així com la creació d'un registre d'organitzacions adherides.

Presentat el Pla, es repasaran les darreres novetats en el règim del comerç de drets d’emissió, els principals sectors afectats i les problemàtiques per a cadascun dels mateixos...

• La Llei 1/2005, de 9 de març, que regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, obliga a les instal·lacions afectades a realitzar un seguiment i a presentar una notificació anual sobre les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’Administració competent de la Comunitat Autònoma.

• La Disposició Addicional 2a de la Llei 5/2009, de 29 de juny, i el RD que la desenvolupa (RD 341/2010) va afegir obligacions d’informació per sectors que s’incorporaran al règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

• La Llei 13/2010 que Modifica la Llei 1/2005 ja transposa les últimes Directives de cara als nous sectors (tan instal·lacions fixes com operadors d’aviació) pel pròxim període de comerç 2013-2020.


Dia i hora

Dimarts 5 d'octubre de 2010, de 10 a 13h

Lloc

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies del Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès)

Programa / Ponents

· Programa Acords Voluntaris. Sra. Marta Torres Gunfaus. Responsable de Mitigació (Oficina Catalana del Canvi Climàtic); Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
·Pausa- cafè

· Sr. Martí Vendrell Travesa. Director Tècnic en VEGEH, àmbit nacional; Departament de Qualitat i Medi Ambient d'ATISAE.
·Torn obert de preguntes.

Inscripcions

L'assistència és gratuïta.
Les places són limitades.

Es requereix inscripció prèvia.


Si voleu rebre més informació sobre aquestes jornades, així com d’altres notícies i esdeveniments relacionats amb la Ciència i la Tecnologia, subscriviu-vos a PTV Info
Entitats col·laboradores: