>L'AUTOR, MIQUEL GASSIOT

>PRÒLEG, M.H. SR. JORDI PUJOL
>MOTS DE L'AUTOR
>EPÍLEG
>CRONOLOGIA URL
>FOTOGRAFIES
>PUBLICACIONS IQS

 

PUBLICACIONS IQS
sota el segell d'EDICIONS RAIMA

Com va néixer la Universitat Ramon Llull és la primera publicació del que es vol que sigui una col·lecció de llibres sorgits de l'IQS.

És un honor que el primer número sigui la història de la creació de la nostra Universitat Ramon Llull, escrit per una persona que hi va tenir una influència molt directa com va ser el Dr. Miquel Gassiot Matas, en aquell moment Director de l'IQS, posteriorment membre de l'equip Rector i, fi nalment, Rector de la URL.

És una obra que feia falta per deixar constància de l'esforç i la determinació de totes les persones que hi van intervenir.

En un futur s'aniran publicant dins d'aquesta col·lecció, sense que hi hagi una periodicitat predeterminada, altres textos de caràcter històric o acadèmic en funció de les oportunitats i necessitats del moment.

La segona publicació estarà dedicada a la Història de la Fundació Empreses IQS (antic Patronato), que el 17 de novembre de 2008 celebra els seus 50 anys.

ALTRES PUBLICACIONS IQS

P. Jaume Pujiula, SJ
ELEMENTOS DE EMBRIOLOGÍA
Facsímil de la primera edició de 1927
Elementos de Embriología del Hombre y demás vertebrados
A cura de Lluís Victori i Companys, SJ


P. Eduardo Vitoria, SJ
AUTOBIOGRAFÍA 1864-1958
Edició facsímil de l'original manuscrit
Amb
transcripció, introducció i notes
A cura de Lluís Victori i Companys, SJ

Lluís Victori i Companys, SJ
L'INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ 1905-2005
El Llibre del Centenari de "L'Institut Químic de Sarrià 1905-2005"

________________________________________________________________________________________
COMUNICACIÓ IQS

Dra. M. Luisa Espasa Comunicació i Màrqueting Corporatiu | Ramon Balasch Cap de Premsa IQS. 667 55 05 90
info@clipmedia.net 93 582 01 50