>L'AUTOR, MIQUEL GASSIOT

>PRÒLEG, M.H. SR. JORDI PUJOL
>MOTS DE L'AUTOR
>EPÍLEG
>CRONOLOGIA URL
>FOTOGRAFIES
>PUBLICACIONS IQS

 

L'AUTOR
MIQUEL GASSIOT

Miquel Gassiot i Matas va néixer a Barcelona l'any 1937; part de la seva infantesa i joventut la va viure a Girona, on va cursar-hi el batxillerat.

És enginyer químic de l'Institut Químic de Sarrià, llicenciat en Ciències químiques per la Universitat de Barcelona i doctor en Ciències per la Universitat de Madrid.

Durant més de quaranta anys ha exercit la docència i la recerca a l'IQS i ha estat director de l'Institut Químic de Sarrià des de 1985 fins a 1994.

Rector de la Universitat Ramon Llull durant vuit anys, del 1994 al 2002, és Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i catedràtic emèrit de la URL a l'IQS.

Ha publicat més d'un centenar d'articles científics i diversos escrits en els mitjans de comunicació.

Miquel Gassiot està casat i és pare de quatre fills i avi de set néts.

 

________________________________________________________________________________________
COMUNICACIÓ IQS

Dra. M. Luisa Espasa Comunicació i Màrqueting Corporatiu | Ramon Balasch Cap de Premsa IQS. 667 55 05 90
info@clipmedia.net 93 582 01 50