Salvador Giner (Barcelona, 1934)

M.A. , Ph.D. Universitat de Chicago. Estudis de postgrau a la Universitat de Colònia, Alemanya. Catedràtic de Sociologia, Universitat de Barcelona (1989-2004).

Professor, cap de departament i catedràtic a les Universitats de Cambridge (King’s College), Reading, Lancaster i West London (Brunel) entre 1965 i 1989. Professor visitant a les Universitats de Roma, Autònoma de Mèxic, Puerto Rico, Costa Rica, Buenos Aires, Autònoma de Barcelona, Madrid i d’altres.

Membre de l’Institut d’Estudis Catalans (1995). Cofundador i President de l`Associació Catalana de Sociologia (1979), filial de l’IEC. Cofundador de l’Associació Europea de Sociologia . Director i professor de la Secció de Ciències Socials de la Universitat Catalana d’Estiu (1969-1975). Director i fundador de l’Institut d’Estudis Socials Avançats (CSIC).

Redactor i assessor de la Gran Enciclopèdia Catalana. Ha publicat en català Sociologia (traduït a moltes llengües, vàries edicions), La societat catalana (coautor, Premi del Col·legi d’Economistes, 2000), La cultura Catalana: el sagrat i el profà (coautor) i el llibre d’assaigs Comunió, Domini, Innovació.

Ha publicat en altres llengües Contemporary Europe (Vols. I i II), Mass Society (dues edicions), Historia del pensamiento social (diverses edicions), Teoria social clásica (dues edicions), Teoria sociológica contemporánea.

Director de la darrera Enquesta metropolitana de la regió de Barcelona (2004) i del darrer Report de la recerca en ciències socials (IEC). Director, editor o membre del consell de redacció o assessor (en diversos períodes) de vàries revistes internacionals de ciència social.

Creu de Sant Jordi , Generalitat de Catalunya (1995).
 

Per a més informació:
Ramon Balasch (667 550 590 o rbalasch@clipmedia.net), Servei de premsa de l'IEC;
M. Rosa Franquesa (932 701 620), Cap del Gabinet de la Presidència de l'IEC.