Santiago Riera Tuèbols (Barcelona, 1935)

Enginyer industrial i doctor en història, és professor titular del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.

Va ser president de la Secció d’Enginyeria de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques (1979-1983).

Ha organitzat diverses exposicions, simposis, jornades i trobades internacionals entre les quals destaquen l’exposició sobre Narcís Monturiol (1986), les segones i les terceres Jornades d’Arqueologia Industrial, la trobada internacional a Barcelona dels historiadors de la tècnica, el Primer Congrés Internacional sobre Tecnologia, Ètica i Futur, etc.

Ha estat membre del jurat de prestigiosos premis. Dels seus llibres destaca Síntesi d’història de la ciència catalana; Ciència i tècnica a la Il.lustració: Francesc Salvà i Campillo (Premi Lluís Sayé); la trilogia Més enllà de la cultura tecnocientífica (Premi de la Fundació Enciclopèdia Catalana 1994); Origen i evolució de l’univers, i Ciència, romanticisme i utopia.

El 2002 va ingressar l'Institut d'Estudis Catalans com a membre de la Secció Històrico-Arqueològica.

Per a més informació:
Ramon Balasch (667 550 590 o rbalasch@clipmedia.net), Servei de premsa de l'IEC;
M. Rosa Franquesa (932 701 620), Cap del Gabinet de la Presidència de l'IEC.