comitè d'honor
 


Hble. Sr. Joan Puigcercós i Boixassa
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Hble. Sr. Joaquim Llena i Cortina
Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
President del Consell d'Administració de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
President de la Fundació Privada del Món Rural

Hble. Sra. Maria del Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball

Hble. Sr. Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Hble. Sr. Joan Saura i Laporta
Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Hble. Sr. Josep Huguet i Biosca
Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa

Il•lm. Sr. Celestino Corbacho i Chaves
President de la Diputació de Barcelona

Il•lm. Sr. Carles Pàramo i Ponsetí
President de la Diputació de Girona

Il•lm. Sr. Isidre Gavín i Valls
President de la Diputació de Lleida

Il•lm. Sr. Joan Aregio i Navarro
President de la Diputació de Tarragona

Il•lm. Sr. Jordi Hereu i Boher
President de la Mancomunitat de Municipis de l'àrea Metropolitana de Barcelona

Sr. Pere Coll i Carbó
President de l'Associació Autònoma d'Empresaris de la Fusta de les Comarques de Girona

Sr. Josep Maria Matas i Babón
President de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques

Sr. Lluís Figueras i Baix
President de l'Associació de la fusta estructural

Sr. Josep Vilar i Tristany
President de l'Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd

Sr. Xavier Alfaras i Panareda
President de l'Associació de Propietaris Forestals Montnegre-Corredor

Sra. Elisabeth Dalla Chiesa i Bracons
Presidenta de l'Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt – Collsacabra

Sr. Jaume Riera i Villarasa
President de l'Associació de Propietaris Forestals Premià de Dalt

Sr. Enric Rubio i Garcia
President de l'Associació de Propietaris Forestals Valls de Montcau

Sr. Jaume Rabeya i Casas
President de l'Associació de Propietaris Forestals Tres Castells del Bages

Sr. Eduard Sans i Miret
President de l'Associació de Propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès

Sr. Emili Dalmau i Mata
President de l'Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès

Sr. Josep Rius i Prat
President de l'Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió

Sr. Josep Maria Cabanas i Casas
President de l'Associació de Propietaris Forestals Rebrot

Sr. Josep Escaler i Terme
President de l'Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord

Sr. Armand Redondo i Arola
President de l'Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia

Sra. Adoración Jiménez i Jiménez
Presidenta de l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat

Sr. Juan Vila Torres
President de l'Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
President Fundación Edufores

Sr. Carles Casanova i Obiols
President de l'Associació LIFE de Productors de Bolets i Tòfones de Catalunya

Sr. Carlos Torres i Romero
Delegat a Catalunya de l'Asociación Nacional de Fabricantes de Tablero

Sr. Miguel Ángel Duralde
President de l'Asociación Nacional de Empresas Forestales

Sr. Josep Antón Burgassé i Rabinad
President de l'Autoritat Portuària de Tarragona

Sr. Francesc Xavier Ballabriga i Cases
President del Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya

Sr. Josep M. De Ribot i Mundet
President del Centre de la Propietat Forestal

Sr. Javier Retana Alumbreras
Director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Sr. Joan Manuel Puente i Pubill
President del Centre Excursionista de Catalunya

Sr. Eduard Pallejà i Sedó
President del Centre Teconològic Forestal de Catalunya

Sr. Sergi Cantó i Jordi
President del Col•legi d'Ambientòlegs de Catalunya

Il•lma. Sra. Margarida Gual i Perelló
Degana del Col•legi de Biòlegs de Catalunya

Sr. Antoni F. Tulla i Pujol
President del Col•legi de Geògrafs de Catalunya

Il•lm. Sr. Josep Maria Rofes Sans
Degà del Col•legi Oficial d'Enginyers Agrònoms

Il•lm Sr. David Coll i Batllori
Degà del Col•legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya

Il•lm. Sr. José Antonio Bonet Lledós
Degà del Col•legi Oficial d'Enginyers de Forests a Catalunya

Il•lm. Sr. Josep Argemí i Relat
Degà del Col•legi d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya

Sr. Raúl Beltrán Fernández
President del Consejo Nacional del Guarderío

Sr. Josep París i Piqué
President de la Comunitat General de Regants Canal Segarra-Garrigues

Sr. Àngel Guerrero i López
President del Consell de Col•legis de Veterinaris de Catalunya

Sr. Josep Maria Vila d'Abadal i Serra
President del Consorci Forestal de Catalunya

Sra. Maria Purificació Canals i Ventín
Presidenta de DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural

Sr. Ramon Gabarró i Badia
President de Gabarró Hermanos SA
Distribuidora Maderera SA

Sr. Antonio Michelena Barcena
Director de l'Escola Tècnica superior d'Enginyeria Agrària de Lleida

Sr. Domènec de Vargas i López
President de la Federació Catalana de Caça

Sr. Lluís Pujal i Faurat
President de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Il•lm. Sr. Manuel Bustos i Garrido
President de la Federació de Municipis de Catalunya

Sr. Joan Rosell i Lastortras
President del Foment del Treball Nacional

Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
Director de Forestal Catalana SA

Sr. Antonio Serrano Rodríguez
President de la Fundación Biodiversidad

Sr. Carles Casanovas i Jimènez
President de la Fundació Natura

Sr. Jordi Sargatal i Vicens
Director de la Fundació Territori i Paisatge

Sr. Jordi Jané i Viñals
President del Gremi d'Asserradors i Rematants de Catalunya

Sr. Joan Ràfols i Casamada
President de la Institució Catalana d'Estudis Agraris


Sr. Josep Peñuelas i Reixach
President de la Institució Catalana d'Història Natural

Sr. Baldiri Ros i Prat
President de l'Institut Agrícola Català Sant Isidre

Sr. Raimon Martí i Arbós
Director de l'Institut d'Educació Secundària d'Horticultura i Jardineria - Generalitat de Catalunya

Sr. Louis Lemkow
Director de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals

Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
President de l'Institut Català de la Fusta

Sr. Josep Maria Jové i Aresté
President dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Sr. Josep Gonzàlez i Sala
President de PIMEC-CEFES

Sr. Francisco Cano Ibáñez
President de PROFOR Associació de Forestals d'Espanya Ricardo Codorniu

Sr. Ramir Lafuente i Casali
President del Secretariat Nacional d'ADFs de Catalunya

Sr. Joan Caball i Subirana
President d'Unió de Pagesos de Catalunya

Sra. Cristina Sánchez i Alonso
Presidenta de la Xarxa de Custodia del Territori

 

clipmèdia comunicació. Servei de premsa
Persones de contacte: Ramon Balasch, Mònica Genestar (93 582 01 50,
669 476 947 o  info@clipmedia.net)